• E-mail kontakt

* Ocenenie spoločensky zodpovedný podnik

 
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky
potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na spoločensky zodpovedné podniky.
 
 
M - D - J, spol. s r.o. bol vyhodnotený ako SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÝ PODNIK
 
 
Na základe tohto hodnotenia bola podniku v atestačnom a informačnom systéme udelená pečať
„Spoločensky zodpovedný podnik“, ktorú získalo len 4,4% z 223.634 hodnotených subjektov.
 
Certifikát
 
 

Zoznam noviniek

Európsky projekt "Zníženie energetickej náročnosti výrobno-prevádzkových priestorov spoločnosti M-D-J spol. s r.o."
3D integrovaný kamerový systém - robototechnologické 3D videnie - SPACEYE - bulletin
* Ocenenie spoločensky zodpovedný podnik
Oprava, údržba, servis servopohonov
Vzdialené monitorovanie
GPRS modul
NN monitor