• E-mail kontakt

Európsky projekt "Zníženie energetickej náročnosti výrobno-prevádzkových priestorov spoločnosti M-D-J spol. s r.o."

 

 

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti výrobno-prevádzkových priestorov spoločnosti M-D-J spol. s r.o.

Naša spoločnosť získala Nenávratný finančný príspevok z Ministerstva hospodárstva SR ako riadiaceho orgánu a za podpory sprostredkovateľského orgánu SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) na zníženie energetickej náročnosti výrobno-prevádzkových priestorov spoločnosti M-D-J spol. s r.o.

ITMS - 25120120212  KaHR-21DM-1402/0212/08

 

 

Ďalej sú fotografie výrobno-prevádzkových priestorov M-D-J spol. s r.o. a jedneho z najvacsich sukromnych výskumnych centier

na Slovensku v oblasti kybernetiky, robotiky, automatizacie a umelej inteligencie. 

           

 

           

 

           

 

           

Zoznam noviniek

Európsky projekt "Zníženie energetickej náročnosti výrobno-prevádzkových priestorov spoločnosti M-D-J spol. s r.o."
3D integrovaný kamerový systém - robototechnologické 3D videnie - SPACEYE - bulletin
* Ocenenie spoločensky zodpovedný podnik
Oprava, údržba, servis servopohonov
Vzdialené monitorovanie
GPRS modul
NN monitor