• E-mail kontakt

3D integrovaný kamerový systém - robototechnologické 3D videnie - SPACEYE - bulletin

SPACEYE je komplexné pracovisko obsahujúce 3D kamerový systém, ktorý je schopný vyhľadať a s vysokou presnosťou zvolený objekt v 3D priestore a určiť súradnice pre roboty a manipulátory.

VIDEO: o princípe činnosti v našom vývojovom laboratóriu

VIDEO: Naša spoločnosť aplikovala prototyp ako výsledok výskumu do praxe a  realizovala 3D robotické pracoviská vo výrobnej spoločnosti - Kovona System - Česká republika. Je to jeden z najmodernejších a najprogresívnejších výrobkov našej spoločnosti. Sme lídrom v oblasti 3D robotických pracovísk.

 
Viac informácií na stránke: SPACEYE - 3D integrovaný kamerový systém pre robototechnologické videnie.

SPACEYE produkt je unikátom vo svete v oblasti robotického a robototechnologického videnia.

 

Zoznam noviniek

Európsky projekt "Zníženie energetickej náročnosti výrobno-prevádzkových priestorov spoločnosti M-D-J spol. s r.o."
3D integrovaný kamerový systém - robototechnologické 3D videnie - SPACEYE - bulletin
* Ocenenie spoločensky zodpovedný podnik
Oprava, údržba, servis servopohonov
Vzdialené monitorovanie
GPRS modul
NN monitor