• E-mail kontakt

Oslava 25. výročia založenia spoločnosti

25. výročie založenia spoločnosti sme oslávili operetou Netopier Johanna Straussa. Ešte raz sa chceme úprimne poďakovať všetkým obchodným partnerom za dôveru a spoluprácu!

Zoznam noviniek

SPACEYE - senzor pre robotické pracoviská
Výzva na predkladanie cenových ponúk vyhlásená dňa 4.9.2018
Meteo prediktor - predpoveď vonkajšej teploty a počasia
Oslava 25. výročia založenia spoločnosti
25. výročie založenia spoločnosti
Európsky projekt "Zníženie energetickej náročnosti výrobno-prevádzkových priestorov spoločnosti M-D-J spol. s r.o."
3D integrovaný kamerový systém - robototechnologické 3D videnie - SPACEYE - bulletin
* Ocenenie spoločensky zodpovedný podnik
Oprava, údržba, servis servopohonov
Vzdialené monitorovanie
GPRS modul
NN monitor