• E-mail kontakt

SPACEYE - senzor pre robotické pracoviská

Systém slúži pre priemyselné využitie v oblasti depaletizácie, teda automatizovaného vykladania náhodne usporiadaných predmetov z palety/boxu. Jeho úlohou je vytvorenie 3D modelu daného predmetu, snímanie palety/pracovného priestoru a určenie pozície a natočenie predmetu. Tieto informácie následne slúžia manipulátoru pre správne uchopenie a premiestnenie daného objektu.

 

 

Funkcie:

 

Podsystémy SPACEYE
1. Podsystém prípravy a tvorby modelu reálneho objektu
2. Podsystém pre vyhladanie a urcenie miesta uchytenia objektu (výrobku) rôznej velkosti a tvarov v 3D priestore v hromade náhodne uložených objektov (výrobkov), vrátane modulu funkcnej bezpecnosti - SAFETY.
3. Podsystém pre uchytenie a následné uloženie objektu (výrobku) rôznej velkosti a tvarov z hromady náhodne uložených objektov v 3D priestore
 
 
Výhody zariadenia SPACEYE oproti konkurenčným produktom na trhu
  • Úplná integrita zariadenia – SPACEYE ponúka plne integrované riešenie všetkých podsystémov depaletizácie objektov (podsystému prípravy a tvorby modelu reálneho objektu, podsystému pre vyhladávanie a urcenie miesta uchopenia spolu s podsystémom pre uchytenie a následné uloženie objektu)
  • Adaptivita systému – zariadenie SPACEYE plne adaptívne z hladiska tvorby modelu reálneho objektu. Poskytuje plne automatizované vytvorenie modelu reálneho objektu bud priamym zosnímaním alebo nacítaním jeho CAD 3D modelu
  • Krátka doba implementácie – implementácia modelov nových reálnych objektov je realizovaná do 24 hodín
  • Vysoká spolahlivost lokalizácie a manipulácie objektov – zariadenie SPACEYE kombinuje technológie kamerových
    systémov a triangulácie s využitím lasera
  • Vysoká rýchlost lokalizácie a manipulácie objektov – celková kumulovaná doba (1) snímania, (2) lokalizácie objektu a (3) uchopenia a uloženia objektu je do 7s.
  • Vysoká robustnost zariadenia – zariadenie SPACEYE nemá žiadne obmedzenia povrchových a tvarových vlastností vyhladávaných objektov. V prípade velkosti je zariadenie štandardne prispôsobené do velkosti europaliet. Ani väcšie rozmery paliet nie sú obmedzením, je tu len nevyhnutné prispôsobit snímacie zariadenie

 

 

 

 

Zoznam noviniek

Výstava INNOPROM 2019
Výzva na predkladanie cenových ponúk vyhlásená dňa 4.9.2018
SPACEYE - senzor pre robotické pracoviská
Meteo prediktor - predpoveď vonkajšej teploty a počasia
Oslava 25. výročia založenia spoločnosti
25. výročie založenia spoločnosti
Európsky projekt "Zníženie energetickej náročnosti výrobno-prevádzkových priestorov spoločnosti M-D-J spol. s r.o."
3D integrovaný kamerový systém - robototechnologické 3D videnie - SPACEYE - bulletin
* Ocenenie spoločensky zodpovedný podnik
Oprava, údržba, servis servopohonov
Vzdialené monitorovanie
GPRS modul
NN monitor