• E-mail kontakt

Výstava INNOPROM 2019

Spoločnosť M-D-J, spol. s r.o. predstavila 3D robotické pracovisko SPACEYE začiatkom júla 2019 na výstave INNOPROM 2019 v ruskom Jekaterinburgu prostredníctvom spoločnosti Kybernetes s.r.o. (M-D-J, spol. s r.o. ako distribútor spoločnosti Kybernetes s.r.o. pre výstupy VaV v priemysle).

Veľtrh INNOPROM je špecializovaná medzinárodná výstava, ktorú každoročne navštevuje viac ako 20 000 zástupcov strojárskych podnikov z vyspelých priemyselných regiónov Ruska a krajín SNŠ, ktorí sa zaujímajú o nákup kovoobrábacích a robotizačných zariadení.

 

 

Zoznam noviniek

Výstava INNOPROM 2019
Výzva na predkladanie cenových ponúk vyhlásená dňa 4.9.2018
SPACEYE - senzor pre robotické pracoviská
Meteo prediktor - predpoveď vonkajšej teploty a počasia
Oslava 25. výročia založenia spoločnosti
25. výročie založenia spoločnosti
Európsky projekt "Zníženie energetickej náročnosti výrobno-prevádzkových priestorov spoločnosti M-D-J spol. s r.o."
3D integrovaný kamerový systém - robototechnologické 3D videnie - SPACEYE - bulletin
* Ocenenie spoločensky zodpovedný podnik
Oprava, údržba, servis servopohonov
Vzdialené monitorovanie
GPRS modul
NN monitor