• E-mail kontakt

Automatizácia technologických procesov

Naša spoločnosť zabezpečuje špecifikáciu riadiaceho systému na základe požiadaviek zákazníkov, jeho dodávku, oživenie, programovanie a zavedenie do technickej prevádzky. Špecifikácia je vždy navrhnutá optimálne vzhľadom na technické a ekonomické kritériá. Realizujeme riadiace systémy a zber technologických údajov rôznych, aj náročných konfigurácií, v závislosti od aplikačného prostredia a požiadaviek investora.

Ide o:

Využívame praktické skúsenosti zo stavby riadiacich, informačných a dispečerských systémov v priemyselných podnikoch na Slovensku a v zahraničí. Pracovníci našej spoločnosti prevádzajú analytickú aj programátorskú činnosť, navrhujú technické prostriedky (prípadne využijú existujúce technické prostriedky) a programové vybavenie, aby navrhovaný systém vyhovoval Vašim požiadavkám.