• E-mail kontakt

Certifikáty

Spoločnosť M-D-J, spol. s r.o. vyhovela kritériám a bola ocenená certifikátom ISO 9001:2015, vydaný medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou SN Registrars (Holdings) Limited. Certifikát je platný pre činnosti: návrh, vývoj, realizácia a dodávka riadiacich, komunikačných a informačných systémov, servis riadiacich, komunikačných a informačných systémov, výroba a predaj hardvérových a softvérových produktov.

 

Základným zámerom normy ISO 14001:2015 je podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania. Norma kladie dôraz na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa jednotlivých zložiek životného prostredia.

 

Certifikát BS OHSAS 18001:2017 v oblasti bezpečnosti a chrany zdravia pri práci (BOZP).

 

INÉ CERTIFIKÁTY