• E-mail kontakt

Certifikáty

Spoločnosť M-D-J spol. s r.o. je jednou z dvoch firiem na Slovensku ako 

Recognized System Integrator 1  a   Recognized System Integrator 2


M-D-J spol. s r.o. ako jediná spoločnosť na Slovensku a 1 zo 4 spoločností v celej EU.

Recognized System integrator 
Information Discipline
Recognized System integrator
Information Discipline
Recognized System integrator
Information Discipline

Certifikát ISO - Systém manažérstva kvality  Certifikát ISO - Systém manažérstva kvality 
   

Ocenenie - Spoločensky zodpovedný podnik  - SJ

Národné informačné stredisko SR

Ocenenie - Spoločensky zodpovedný podnik  - AJ

Národné informačné stredisko SR

Pečať - spoločensky zpodpovedný podnik

Národné informačné stredisko SR

     
RA Recognized Systems Integrator RA System Integrator 2011 RA školenia HW a SW produktov
     
QISO VUHZ Atlas-Copco
 
sonna.com.ua