• E-mail kontakt

Manipulátory a riadiace systémy

V oblasti manipulátorov a robotických pracovísk realizuje naša spoločnosť projekty, dodávky, inštaláciu, programovanie a odborný servis manipulátorov, mobilných robotických komplexov a mobilných teleoperátorov od renomovaných firiem. Naša firma taktiež zabezpečuje úvodné štúdie nasadenia manipulátorov v technologickom procese výroby.

Celkovo ide pri realizácii takýchto diel o dva základné moduly:

Nasadenie robotizovaných pracovísk do procesu výroby vyžaduje zmapovanie celého radu technických parametrov, ktoré je potrebné spracovať a zapracovať do projektovej dokumentácie a realizačnej fázy. Naša spoločnosť disponuje v tomto ohľade dostatočným počtom pracovníkov, ktorí vyšpecifikujú, spracujú a vyhodnotia uvedené technické parametre a zapracujú ich do celkového projektu.