• E-mail kontakt

Profil

V.I.P - VEDA a INOVÁCIE V PRIEMYSLE

M-D-J, spol. s r.o. - Stredisko Riadiacich systémov bolo založené v roku 1993. Zaoberá sa nasadzovaním najnovších metód a technológií z oblasti kybernetiky, automatizácie, umelej inteligencie, informatiky a komunikačných technológií v jednotlivých odvetviach priemyslu.

Aplikačnou doménou spoločnosti sú veľké, stredné a malé technologické súbory v oblasti riadenia, tak klasických ako aj sofistikovaných priemyselných komplexov, tvorby a dodávok softvérových a hardvérových celkov, meracej, automatizačnej techniky a priame aj vzdialené riadenie a monitorovanie technologických a robotických pracovísk. Vzdialené riadenie a monitorovanie je realizované prostredníctvom najmodernejších lokálnych aj internetových aplikácií s vysokou úrovňou spoľahlivosti.

Snahou spoločnosti je pokrývať komplexný rozsah služieb v oblasti profesionálnych riadiacich, dispečerských a informačných systémov od ich projekčnej fázy, cez samotnú realizáciu, až po tvorbu projektových dokumentácií a zaškolenie obslužného personálu. Pre zahraničných investorov je projektová dokumentácia spracovávaná viacjazyčne.

K úplnosti našich služieb patrí záručný a pozáručný servis. Máme rozvinutú spoluprácu s mnohými zahraničnými a domácimi firmami, s ktorými úzko spolupracujeme nielen pri tvorbe a nasadzovaní automatizovaných systémov, ale aj pri ich neustálom optimalizovaní a vylepšovaní.

Pracovný potenciál spoločnosti tvoria odborníci z oblasti automatizácie, robotiky, meracej a regulačnej techniky, informatiky a umelej inteligencie. Naši zamestnanci sú pravidelne školení a certifikovaní na implementáciu najnovších riadiacich a informačných technológií, pričom pri vývoji úzko spolupracujeme s akademickými a vedeckými inštitúciami.

Naša spoločnosť poskytuje praxou osvedčené, najmodernejšie a cenovo primerané služby a produkty. Ponúkame naše skúsenosti a vedomosti aj v oblastiach, kde iní váhajú, alebo si netrúfajú.

-----------

Spoločnosť M-D-J, spol. s r.o. informuje v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, že spracúva osobné údaje neurčitého okruhu osôb prostredníctvom kamerového systému so záznamom - Informácia o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému.

-----------

Informácie z vedenia spoločnosti, kde Vás informujeme o našich činnostiach, víziach a plánoch.     (update Marec 2017)

Pre prístup k nášmu dátovému úložisku použite nasledujúci odkaz.

-----------

 

Spoločnosť M-D-J spol. s r.o. spolupracuje s výskumnou a vývojovou organizáciou: KYBERNETES s.r.o.

Spoločnosť M-D-J spol. s r.o. spolupracuje s neziskovou organizáciou - FOND Jána Liguša, n.f., ktorý podporuje výskumné, vývojové a inovačné činnosti.

Spoločnosť M-D-J spol. s r.o. spolupracuje s EFUSION -  Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o.

Spoločnosť M-D-J spol. s r.o. spolupracuje v oblasti kozmického a vesmírneho výskumu s ESA (European Space Agency) - CTRL s.r.o

Spoločnosť M-D-J spol. s r.o. spolupracuje s organizáciou: PromTechnoGrup

 

Spoločná fotografia 2016 v novom výskumnom centre Rampová 6 (Po kliknutí zväčšená fotografia)

 

 

 

Spoločná fotografia 2014: (Po kliknutí zväčšená fotografia)

 

Naša spoločnosť získala Nenávratný finančný príspevok z Ministerstva hospodárstva SR ako riadiaceho orgánu a za podpory sprostredkovateľského orgánu SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) na zníženie energetickej náročnosti výrobno-prevádzkových priestorov spoločnosti M-D-J spol. s r.o.

ITMS - 25120120212  KaHR-21DM-1402/0212/08ostala na

 

Ďalej sú fotografie výrobno-prevádzkových priestorov M-D-J spol. s r.o. a výskumného centra EFUSION.