• E-mail kontakt

MANIPULÁTORY
A RIADIACE SYSTÉMY

V oblasti manipulátorov a robotických pracovísk realizuje naša spoločnosť projekty, dodávky, inštaláciu, programovanie a odborný servis manipulátorov, mobilných robotických komplexov a mobilných teleoperátorov od renomovaných firiem. Naša firma taktiež zabezpečuje úvodné štúdie nasadenia manipulátorov v technologickom procese výroby.

Celkovo ide pri realizácii takýchto diel o dva základné moduly:

  • Hardvérový, ktorý pozostáva z projektu, dodávky, inštalácie a odborného servisu robotizovaných pracovísk.
  • Softvérový, pozostávajúci z návrhu, realizácie a oživenia aplikačného programového vybavenia (programovanie) manipulátorov, robotických pracovísk, mobilných robotov a teleoperátorov.
[čítaj viac]

AUTOMATIZÁCIA
TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV

Naša spoločnosť zabezpečuje špecifikáciu riadiaceho systému na základe požiadaviek zákazníkov, jeho dodávku, oživenie, programovanie a zavedenie do technickej prevádzky. Špecifikácia je vždy navrhnutá optimálne vzhľadom na technické a ekonomické kritériá. Realizujeme riadiace systémy a zber technologických údajov rôznych, aj náročných konfigurácií, v závislosti od aplikačného prostredia a požiadaviek investora.

Ide o:

  • Priemyselné automatizačné systémy PLC od renomovaných svetových výrobcov pre riadenie technologických komplexov rôzneho prevedenia a typu. Úroveň bezpečnosti riadenia udávame prostredníctvom noriem SIL.
[čítaj viac]

NOVINKY
V PONUKE NAŠEJ SPOLOČNOSTI

M-D-J spol. s r.o.
Juhoslovanská 1, 040 13 Košice, Slovensko

Prevádzka: Omská 14, 040 01 Košice

Výroba: Rampová 6, 040 01 Košice

Telefón / Fax: +421 55 6256815
Telefón sekretariát: +421 908 025065

URL: www.mdj.sk

E-mail: mdj@mdj.sk