Možnosť bezplatnej testovacej prehliadky robotického pracoviska pre bin picking aplikáciu/ 3D depaletizáciu - nová doplnená verzia SPACEYE 2.3

SPACEYE 3D - Integrované robotické pracovisko pre bin picking aplikáciu/ 3D depaletizáciu

SPACEYE je integrované robotické pracovisko, ktorého funkciou je plne automatické a adaptívne riadenie robotických manipulátorov v integrácii s trojrozmerným 3D robotickým videním.

Pracovisko obsahuje patentovaný modul robotického videnia pre real-time spracovanie 3D priestoru s plne automatickým výmenníkom uchopovacích systémov a plánovaním trajektórie robotického manipulátora.

Systém slúži pre priemyselné využitie v oblasti depaletizácie, teda automatizovaného vykladania náhodne usporiadaných predmetov z palety / krabice. Jeho úlohou je vytvorenie 3D modelu daného predmetu, zosnímanie palety / pracovného priestoru a určenie pozície a natočenie predmetu.

Tieto informácie následne slúžia manipulátoru pre správne uchopenie a premiestnenie daného objektu (VIDEO - PRINCÍP SPACEYE).

FUNKCIE ZARIADENIE

 • Registrácia vyhľadávaného modelu

 • Získanie mraku bodov (point cloud) z hľadanej oblasti
 • Programové vyhľadanie registrovaného modelu v pracovnom priestore
 • Pozícia a natočenie modelu v 3D priestore s určeným miestom pre uchopenie objektu pomocou robotického manipulátora a jeho umiestnenie do požadovaného priestoru
 • Automatické generovanie trajektórie robotického manipulátora pre spoľahlivé a bezpečné uchopenie a vyloženie.

APLIKÁCIA NAJNOVŠEJ VERZIE SPACEYE 2.3 V PRAXI

Nedávno bol nový systém SPACEYE 2.3 úspešne nasadený v spoločnosti operujúcej v AUTOMOTIVE oblasti v Španielsku.

Posledná doplnená verzia 2.3 SPACEYE implementovaná v danej zákazke obsahuje nasledujúce funkcionality:

 • vyhľadávanie pozície lesklých dielov veľkých rozmerov na europalete; diely sú naskladané do výšky 1,5m
 • informácie o polohe sú odoslané do robota, ktorý diely automaticky odoberá
 • pracovisko pracuje s rôznymi typmi dielov
 • systém kontroluje, či bola vložená paleta so správnym typom dielov
 • automaticky deteguje aj pozíciu predložky medzi jednotlivými vrstvami
 • celý proces od založenia palety až do jej vyprázdnenia funguje bez zásahu operátora