Prázdny

CARRIER

V našej spoločnosti si plne uvedomujeme hodnotu a prínos každého zamestnanca. To je jeden z dôvodov, prečo sa snažíme poskytovať nadštandardné pracovné prostredie, motivujúce ohodnotenie, možnosť podieľať sa na úspechoch našej spoločnosti a zaujímavé zamestnanecké benefity. Taktiež máme záujem o neustály rozvoj zručností našich zamestnancov, a preto im poskytujeme možnosť absolvovania interných a externých odborných školení a workshopov.

- Príjem, výdaj tovaru - Overenie množstva a kvality dodávky - Evidencia v systéme, zaskladňovanie - Dodržiavanie BOZP - Dodržiavanie bezpečnosti pri obsluhe vysokozdvižného vozíka - Starostlivosť o pridelený úsek v sklade, poriadok v sklade a uličkách - Komunikácia s dodávateľmi a prepravcami tovaru - Práca s ručným paletovým vozíkom, vysokozdvižným vozíkom
Location:
Košice
- Samostatná činnosť v oblasti údržby fotovoltických systémov a batériových úložísk - Servis existujúcich fotovoltických systémov a batériových úložísk - Zodpovednosť za funkčnosť HW a softvéru - Servisná pohotovosť
Location:
Slovensko
- Parametrizácia a kalibrácia robotov - Offline (simulácie) a Online programovanie priemyselných robotov - Oživenie a uvedenie do prevádzky - Skúsenosť v oblasti automatizácie či programovania priemyselných robotov - Kamerové systémy detekcia a inšpekcia výrobkov - výhodou - Vytváranie prevádzkovej dokumentácie (užívateľská príručka, systémová príručka, ...)
Location:
Košice
- príprava materiálu pre montáže - príprava káblových trás - inštalácia elektrického vedenia - výroba a zapájanie el. rozvádzačov - montáž koncových prvkov
Location:
Košice
- samostatne vykonávaná činnosť v oblasti programovania PLC a HMI systémov Allen Bradley (Rockwell Automation) - oživenie a uvedenie riadiacich systémov do prevádzky - servis existujucich PLC a HMI programov hlavne v oblasti automotive - zodpovednosť za funkčnosť softvéru, bezpečnosť ovládaných zariadení, optimalizáciu softvéru, dodržanie časového harmonogramu a vypracovanie technickej dokumentácie
Location:
Západné Slovensko
- Vyvíja softvér PLC a HMI podľa požiadaviek výrobných technológií zákazníkov - Zodpovedá za uvedenie riadiacich a vizualizačných systémov vyvíjaných zariadení do prevádzky - Zodpovedá za funkčnosť softvéru, bezpečnosť ovládaných zariadení, optimalizáciu softvéru, dodržanie časového harmonogramu, vypracovanie technickej dokumentácie - Pripravuje podklady na vypracovanie technických ponúk pre zákazníka a časové odhady v rámci svojej odbornosti - Zúčastňuje sa obhliadok technológií v rámci konkrétnych dopytov u zákazníka
Location:
Západné Slovensko