Prázdny

POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

Informatizácia a automatizácia výroby pre ochranu zdravia spotrebiteľa

Potravinárska výroba je špecifická z dôvodu prísnych noriem na expiráciu a kvalitu jednotlivých vstupných surovín. Dodržiavanie receptúr, prehľad o všetkých surovinách a ich toku naprieč výrobou až po expedíciu poskytuje zákazníkom potrebné informácie o dodržiavaní kvality produktov. Nevyhnutným predpokladom pre splnenie tejto podmienky je zber dát s presnosťou na každú použitú vstupnú surovinu pre jednoduchú spätnú dohľadateľnosť výrobkov podľa pridelených šarží, a to s rozpadom až na vstupné suroviny. Špecificky pre odvetvie potravinárskeho priemyslu sme vyvinuli náš produkt, MES systém VOIS pre optimálne plánovanie a rozvrhovanie procesu výroby, skladové hospodárstvo a systém údržby.

NAŠE RIEŠENIA

Úspešne zrealizované projekty v ktorých sa uplatnili naše produkty

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny