Servis

Spoločnosť M-D-J, spol. s r. o. vám pomáha úspešne zaistiť bezporuchovú prevádzku. Pomocou kvalifikovaných servisných technikov sme k dispozícii  v urgentných situáciách 24/7

     +421 948 883 427
    david.krehel@mdj.sk

PLC systémy

ABB, Omron, Rockwell, Schneider, Siemens

Pohony / Meniče

Danfoss, Rockwell, Siemens, Vonsch

HMI Vizualizácie

FactoryTalkView, FTV, InTouch, Weintek, WinCC

Roboty

ABB, Fanuc, Kuka, Mitsubishi

Kamerové systémy

Cognex, Halcon, Keyence, Omron, Spaceye

Fotovoltika

Údržba, revízie a odstraňovanie porúch

Veľkokapacitné batériové úložiská

Údržba, revízie a odstraňovanie porúch

Špeciálne snímače

Symeo, VÚHŽ

Informačné systémy

Prevádzkovanie a servis HW a SW informačných systémov

Prázdny

 Servis

Záručný servis

Pozáručný servis

  Zmluvný servis

Mesačný paušál s pohotovosťou

Profilaktika 1 alebo 2 dni mesačne

Na žiadosť

Operatívny servis

Vzdialený prístup a správa

Údržba

Oprava a repas servopohonov

Údržba HW pre riadiace PLC systémy, meniče

Systém údržby VOIS-TPM

Systém údržby VOIS-TPM

Evidencia činností údržby

Hlásenia údržby

Meranie a vyhodnocovanie parametrov údržby

Integrácia činností údržby s príslušnou dokumentáciou

Reporting

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny