Prázdny

Systém manažérstva kvality

Krátky podnadpis o konkrétnej oblasti, ktorý ho jednoznačne vystihuje

V spoločnosti M-D-J, spol. s r.o. sme sa rozhodli vytvoriť, zaviesť a trvale udržiavať Systém manažérstva kvality (SMK) v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001:2015. Viedlo nás k tomu presvedčenie, že s pomocou zavedeného systému manažérstva kvality dokážeme ešte lepšie uspokojovať potreby našich zákazníkov a neustále zlepšovať svoje postavenie na trhu.

Procesy spoločnosti

  Návrh, vývoj, realizácia a dodávka riadiacich, komunikačných a informačných systémov

  Pozákazkové aktivity

  Servis automatizovaných riadiacich, informačných a komunikačných systémov

  Riadenie firmy a stratégia, riadenie kvality

  Výroba a predaj hardvérových zariadení a softvérových produktov

  Interné služby

  Vedenie obchodných jednaní, príprava ponúk, príprava zmlúv

  Administratíva

  Zisťovanie spokojnosti zákazníka

  Nakupovanie

Navrhujeme, vyvíjame, realizujeme a dodávame riadiace, komunikačné a informačné systémy v rôznych typoch výrobných spoločností a zabezpečuje adekvátny servis.

Certifikáty ISO

Krátky podnadpis o konkrétnej oblasti, ktorý ho jednoznačne vystihuje

Spoločnosť M-D-J, spol. s r.o. vyhovela kritériám a bola ocenená certifikátom ISO 9001:2015, vydaný medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou SN Registrars (Holdings) Limited.

Základným zámerom normy ISO 14001:2015 je podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania.

Certifikát ISO 45001:2018 v oblasti bezpečnosti a chrany zdravia pri práci (BOZP).

špecializované certifikáty

Krátky podnadpis o konkrétnej oblasti, ktorý ho jednoznačne vystihuje

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny