Prázdny
Prázdny

ANALÝZA, NÁVRH, REALIZAČNÉ PROJEKTY

Prázdny
Prázdny

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Prázdny

Naším cieľom je navrhnúť a zrealizovať spoľahlivo fungujúce technické riešenie pri optimálnych ekonomických nákladoch. V praxi to znamená dôkladnú znalosť riešenej problematiky a dôkladnú spoluprácu všetkých zainteresovaných na projektovom procese, vrátane investora a konečného užívateľa. V projekte sa snažíme uplatniť najnovšie poznatky z oblasti elektrotechniky a informatiky a pritom sa opierame o praktické skúsenosti našich odborníkov a spolupracujúcich subjektov.

Projektovanie programového vybavenia zahŕňa:

  • schémy požiadaviek na funkcie riadiaceho systému

  • schémy blokačných, ochranných, poruchových a signalizačných algoritmov

  • schémy sekvenčných algoritmov

  • schémy meraní a regulácií

  • schémy štruktúr regulačných obvodov v zmysle funkčných blokov

  • schémy komunikačných algoritmov a topológie dátových tokov

  • schémy hierarchickej štruktúry funkcií riadiaceho systému

  • schémy dávkových (BATCH) procesov

  • schémy dátových modelov

  • schémy informačných topológií a informačných služieb

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny