Prázdny

Kontakt

 M - D - J, spol. s r. o.

Rampová 6
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

+421 905 622 376
mdj@mdj.sk

Bankové spojenie:                                                   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky                                         IBAN: SK14 1111 0000 0013 9120 8005

Všeobecná úverová banka, a.s.                       IBAN: SK17 0200 0000 0000 0581 5858

Tatra banka, a.s.                                                   IBAN: SK64 1100 0000 0026 2411 0864

365.bank, a.s.                                                        IBAN: SK 27 6500 0000 0000 2030 8467

 

 PREVÁDZKY SPOLOČNOSTI

Rampová 6,
040 01, Košice, Slovensko


Omská 14,

040 01 Košice, Slovensko

Bankové spojenie

 

Text...

KONATEĽ SPOLOČNOSTI
    Ing. Ján Liguš, PhD.
  +421 905 622 376
   jan.ligus@mdj.sk

COO
   Ing. Jana Ligušová, PhD.
  +421 905 761 986
   jana.ligusova@mdj.sk

Riaditeľ spoločnosti
   Ing. Martin Pokorný, MBA
  +421 917 527 909
   martin.pokorny@mdj.sk

Vedúca oddelenia ekonomiky,
účtovníctva a nákupu

    Eva Jergová
   +421 948 116 693
   eva.jergova@mdj.sk

Prokurista spoločnosti
   Ing. Zdenko Hušek
  +421 948 376 665
  
zdenko.husek@mdj.sk

SEKRETARIÁT
+421 55 625 6815
 mdj@mdj.sk

Potrebujete viac informácií?

Radi Vám zodpovieme každú otázku, stačí nám zanechať odkaz cez formulár.

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny