Prázdny
Prázdny

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Prázdny
Prázdny

HÁRDVEROVÉ MODULY

Prázdny
Prázdny

...

Prázdny

Vzdialená správa

GPRS, ISDN, VPN, APN

Zistiť viac...

Inteligentný regulátor

Samonastavovací regulátor

Zistiť viac...

Komunikačné moduly

KRAC a KRAS

Zistiť viac...

Spaceye

Senzorické zariadenie

Zistiť viac...

EOS 97/06-OT

Ovládač servopohonov

Zistiť viac...

Prázdny

Moduly vzdialenej správy (GPRS, ISDN, VPN, APN)
Technické požiadavky na dátové prenosy do informačného a riadiaceho systému

Prázdny
Prázdny

Pre dátové prenosy z koncových zariadení do IaRS závodu naše komunikačné zariadenia spĺňajú tieto základné požiadavky:

 • Pripojenie riadiaceho systému do integrovaného systému zberu dát (WAN, MAN, LAN, APN)
 • Konfigurácia a oživenie komunikácie v reálnom čase
 • Vizualizácia, monitoring, ovládanie, alarmy, archivácia, plánovanie
 • Pripojenie meračov tepla do integrovaného systému zberu dát (WAN sieť uzlových bodov, alebo APN TEKO v prípade GPRS prenosov)
 • Konfigurácia a oživenie komunikácie meračov tepla, el. energie a pod. s komunikačným serverom v konkrétnom závode
 • Komunikačné rozhranie zariadení aj pomocou sietí M-Bus
 • Penos údajov zo zariadení prostredníctvom siete zvoleného mobilného operátora s využitím 3G a 4G sietí s pripojením do APN
 • Podpora v základnej konfigurácii 4G modem Huawei 3372 (súčasť dodávky) s možnosťou prekonfigurovania na iný typ modemu
 • Nastaviteľná frekvencia komunikácie s koncovými a odoslanie údajov v rozsahu 5min až 1deň
 • V prípade využívania komunikácie len so zvolenými zariadeniami nesmie množstvo prenášaných dát zo zariadenia do centrály presiahnuť nastavený počet MB za mesiac
 • Komunikačné zariadenie má 1x ethernetový port pre komunikáciu s riadiacim systémom, minimálne 2x USB port, 1x port M-Bus master pre pripojenie minimálne 10 slave zariadení (napr.meračov tepla) a 1x port RS232, resp. možnosť jeho doplnenia v prípade potreby
 • SW podporou pre komunikáciu s meračmi tepla Multical 66-CDE, Multical 402, Multical 601 a 602 s možnosťou doplnenia iných typov meračov
 • Autodetekcia pripojených meračov tepla a komunikačnej rýchlosti
 • Nastavenie intervalu komunikácie a archivácie so zariadeniami
 • Zabezpečený prenos údajov medzi zariadeniami a centrálnym dispečingom s komprimáciou a šifrovaním dát
 • Archivácia meraných údajov zo všetkých pripojených zariadení po dobu minimálne 1 roka s možnosťou spätného načítania údajov
 • Podpora reálneho času s možnosťou synchronizácie na časový server
 • Podpora protokolov existujúceho komunikačného servera v závode
 • Lokálna a vzdialená konfigurácia komunikačného zariadenia
 • Monitoring komunikačných zariadení a komunikácií so zariadeniami
 • Operačný systém Linux
 • Zdrojové kódy od aplikačného a komunikačného SW s možnosťou úprav pre potreby zákazníka
 • Dokumentácia v elektronickej forme
Prázdny
Prázdny

Inteligentný regulátor
Samonastavovacie regulátory bez zásahu ľudského činiteľa v automatickom režime regulácie

Prázdny

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

 • automatický priebežný návrh regulačných konštánt PID regulátorov a stavových regulátorov bez zásahu ľudského činiteľa (samonastavovacie regulátory bez zásahu ľudského činiteľa v automatickom režime regulácie)
 • získavanie matematických modelov automaticky a priebežne bez zásahu procesných inžinierov
 • a získavanie matematických modelov automaticky a to off-line z údajov načítaných zo súborov
 • real-time simulácia získaných matematických modelov a testovanie dynamiky systémov
 • automatický výpočet optimálnych regulačných konštánt a to priebežne
 • inteligentný panelový regulátor predstavuje hlavnú časť vývojového pracoviska pre automatickú a priebežnú optimalizáciu výrobných technologických procesov, ktorý je možné umiestniť priamo do výroby ako aj do velínov a riadiach centier

APLIKÁCIE

 • Výrobné podniky a spoločnosti
 • Energetický priemysel
 • Hutnícky priemysel
 • Potravinársky priemysel
 • Teplárenský priemysel
 • Strojárenský priemysel
 • Vodárenský priemysel
 • Letecký priemysel
 • Vesmírny výskum
 • Servisné strediská
 • Výskumné strediská
 • Inžinierske spoločnosti zaoberajúce sa automatizáciou
 • Distribučné obchodné spoločnosti
 • Projekčné spoločnosti
 • Výskumno-vývojové pracoviská
 • Univerzitné laboratórne pracoviská
Prázdny

Komunikačné moduly
KRAS a KRAC

Prázdny
Prázdny

3D integrované komunikačné zariadenie
SPACEYE

Prázdny
Prázdny

Spoločnosť Kybernetes spol, s r.o. zabezpečuje vývoj a výrobu Spaceye senzorického zariadenia. Naša spoločnosť M-D-J spol. s r.o. je distribútorom toho zariadenia.

Funkcie zariadenia:

registrácia vyhľadávaného objektu

získanie mraku bodov (point cloud) z hľadanej oblasti

programové vyhľadávanie registrovaného modelu v pracovnom priestore

pozícia a natočenie modelu v 3D priestore s určeným miestom pre uchopenie objektu pomocou robotického manipulátora a jeho umiestnenie do požadovaného priestoru

automatické generovanie trajektórie robotického manipulátora pre spoľahlivé a bezpečné uchopenie a vyloženie

Prázdny

EOS 97/06-OT

Elektronický ovládač servopohonov ktorý kontroluje priemyselné stroje na základe počtu otáčok. EOS 97/06 slúži akémukoľvek priemyselnému zariadeniu, kde je možné pracovný proces monitorovať ako otáčky hriadeľa, priamoúmerné procesou. Najčastejšie využitie EOS 97/06 si však našlo v servopohonoch.

Prázdny

FUNKCIE

Prázdny
 • Snímanie aktuálnej polohy armatúry servopohonu.
 • Snímanie momentov preťaženia servopohonu (preťaženie v smere otvárania/zatvárania).
 • Signalizácia aktuálnej polohy servopohonu na 7-segmentovom displeji.
 • Signalizácia aktuálnej polohy servopohonu cez prúdovú slučku, 4 – 20 mA.
 • Signalizácia dosiahnutia koncových polôh servopohonu (Otvorené / Zatvorené).
 • Signalizácia momentov preťaženia servopohonu.
 • Signalizácia dosiahnutia užívateľom zadefinovanej hodnote - Otvorené / Zatvorené.
 • Vyhodnocovanie poruchových stavov.
Prázdny

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk