Montážna linka: OP5-40

<Zadajte anotáciu>

Kontaktná osoba k riešeniu:

Ing. Zdenko Hušek, zdenko.husek@mdj.sk, +421 948 376 665

Popis funkcií/riešenia

 • Detekcia typu dielu na základe snímania kamerou
 • Manuálne zadávanie receptúr prostredníctvom HMI panela
 • Implementácia informácií do DMC kódu
 • Error-proofing pri párovaní dielov

Vykonané činnosti

 • Programovanie PLC
 • Programovanie HMI
 • Programovanie kamerového systému
 • Montážne práce
 • Inštalácia a nastavenie snímača

POPIS RIEŠENIA

Diel sa po naložení zosníma kamerou. Sleduje sa kombinácia vŕtaných dier na diele.

Pri kompletizovaní sa druhý diel A odlíši pomocou snímača vzdialenosti B.

APLIKAČNÉ OBLASTI

 • Kontrola kvality
 • Automatické riadenie linky
 • Error-proofing
 • Tracebility
Zosnímanie prítomnosti dierky kamerou
Pracovisko 2
Obrazy z troch kamier
Identifikačný kód dielu
Veľký podnik (počet zamestnancov > 250)
Getrag Ford Transmissions, s.r.o.
  Automobilový priemysel
50 - 100 tis. EUR
  Meranie a regulácia
  Kamerové systémy
  Operátorské pracoviská a vizualizácie

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny