KOMUNIKAČNÝ MODUL CMC

KOMUNIKAČNÝ MODUL CMC

Predstavuje komunikačnú platformu, ktorá slúži na prenos údajov medzi rôznymi systémami - koncovými bodmi. mCMC je riešený ako základná aplikácia, ktorú je možné rozširovať o ďalšie dátové prenosy medzi koncovými bodmi. mCMC zahŕňa konfiguračnú databázu, komunikačné moduly, systém logovania komunikácie v podobe .txt súborov a záznamov log-ovacej tabuľky lokálnej databázy mCMC, ako aj archiváciu všetkých komunikovaných dát v pôvodnej forme tak, ako boli získané od odosielateľa  do archivačnej tabuľky lokálnej databázy mCMC. Jeho súčasťou je webové používateľské rozhranie, ktoré slúži na konfiguráciu, správu a monitorovanie definovaných komunikácií. V prípade výskytu chýb pri prenose mCMC generuje hlásenia, ktoré môže odosielať užívateľom v forme e-mailov.

mCMC pozostáva z troch základných častí, ktoré môžu byť umiestnené spoločne na jednom PC, alebo samostatne na viacerých PC:

 • Komunikačný servis
 • Lokálna databáza PostgreSQL
 • WEB rozhranie

mCMC aktuálne umožňuje komunikáciu medzi nasledujúcimi typmi koncových bodov:

 • TCP/IP klient
 • TCP/Server
 • MODBUS TCP server
 • OPC DA server
 • DB PostgreSQL
 • DB Oracle
 • DB MSSQL
 • DB MySQL
 • DB DB2
 • FTP Server
 • Zdieľané adresáre
 • E-mailový SMTP server
 • WEB server (webové služby)
 • WEB klient (webové služby)
Prázdny

Máte otázku ?

Kontaktná osoba: Ing. Dávid Krehel

Prázdny

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny