PLNE AUTOMATIZOVANÁ SKLADOVÁ LOGISTIKA S RFID

PLNE AUTOMATIZOVANÁ SKLADOVÁ LOGISTIKA S RFID

RFID jednotka integrovaná do zdvíhacieho zariadenia, plne automatická detekcia prenášaného jedinca.

Kontinuálne meranie x, y, z súradníc žeriava a pridelenie presnej polohy pri zložení jedinca.

Prepojenie na nadradený výrobný a plánovací systém pre online aktualizáciu mapy skladu. Vytvorenie dynamického 3D pohľadu na sklad s možnosťou zoomovania, posunu kamery a iné.

Automatizovaná evidencia príjmu a výdaja zo skladu, evidencia prechodu jedincov cez bránu skladu.

Generovanie príkazov pre riadenie žeriava priamo na úložnú pozíciu jedinca v sklade, optimalizácia trajektórie pohybu žeriava, automatické vyhýbanie sa žeriava prekážkam.

Prázdny

Máte otázku ?

Kontaktná osoba: Ing. Dávid Krehel

Prázdny

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny