RODIAN

RODIAN

Inteligentný adaptívny riadiaci modul RODIAN sa priebežne (online) nastavuje na optimálne podmienky riadenia na báze metód umelej inteligencie.

Výpočet a nastavovanie optimálnych parametrov riadenia je realizované plne automaticky, bez zásahu procesných inžinierov. Riadiaci modul s umelou inteligenciou RODIAN obsahuje neurónové siete, klasické a fuzzy riadenie a optimalizačné algoritmy.

RODIAN – Inteligentný panelový regulátor (RODIAN-IPR)

Panelový regulátor s umelou inteligenciou dokáže priebežne (online) v automatickom režime regulácie identifikovať riadený systém, vytvárať matematický model riadeného technologického procesu a následne automaticky priebežne vypočítavať a nastavovať optimálne konštanty regulátorov. Je to samostatný počítačový modul s farebným dotykovým displejom. Jeho súčasťou sú taktiež analógové vstupy a výstupy pre pripojenie zariadení, ako aj ethernetové komunikačné rozhranie pre pripojenie do distribuovaných systémov v priemysle alebo v domácnostiach.

Inteligentný panelový regulátor je ako hotový výrobok určený na automatickú reguláciu technologických procesov. Je možné ho umiestniť priamo do výroby ako aj do velínov a riadiacich centier výrobných podnikov a v neposlednom rade do domácností.

RODIAN – priemyselná karta do riadiacich systémov (RODIAN karta)

Priemyselná karta do riadiacich systémov pre automatické, priebežné získavanie matematických modelov, nastavovanie regulačných konštánt a optimálne riadenie technologických procesov.

RODIAN – Inteligentný mobilný kufor (RODIAN-IMK) – vývojové pracovisko

Inteligentný mobilný kufor predstavuje kompletné vývojové pracovisko pre analýzu, modelovanie a optimalizáciu výrobných technologických procesov v priemyselných aj v laboratórnych podmienkach.

Súčasťou tohto vývojového pracoviska je priemyselný modul – regulátor s analógovými a digitálnymi vstupmi a výstupmi, ethernetovým komunikačným modulom a vizualizačným dotykovým panelom.

Prázdny

Máte otázku ?

Kontaktná osoba: Ing. Dávid Krehel

Prázdny

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny