SYSTÉM ÚDRŽBY VOIS – TPM

SYSTÉM ÚDRŽBY VOIS – TPM

Evidencia činností údržby (preventívnych aj korektívnych).

Implementácia autonómnej údržby – hlásenia údržby.

Natívny kalendár údržby.

Meranie a vyhodnocovanie parametrov údržby (OEE a iné).

Integrácia činností údržby s príslušnou dokumentáciou.

Reporting.

Funkcie:
 • Kalendár údržby – zobrazujúce činnosti údržby vo forme kalendára. Činnosti údržby v sebe zahŕňajú preventívnu aj korektívnu údržbu. Tieto činnosti údržby sú reprezentované v dvoch formách, v kalendárnej a v tabuľkovej.
 • Zariadeniaevidencia strojov a zariadení (ďalej SaZ) zariadení v stromovej štruktúre, reprezentujúci štandardizovaný model UPM.
 • Plán odstávok – pre evidenciu a notifikáciu o nevyhnutných odstávkach výrobných SaZ.
 • Preventívna činnosť – evidencia plánovaných preventívnych činností na jednotlivých SaZ. Plánované preventívne činnosti sa následne po ich zaevidovaní a určení periodických cyklov automaticky generujú do kalendára údržby.
 • Hlásenia údržby – evidencia a schvaľovanie hlásení údržby.
 • Evidencia výkonov pracovníkov údržby – evidencia vykonaných činností údržbára.
 • Firmy – evidencia externých dodávateľov služieb aj s konkrétnymi kontaktnými zamestnancami týchto firiem.
 • Štatistiky – vyhodnocovanie parametrov údržby vo formách tabuliek, grafov, trendov a zostáv.

  - OEE (Celková efektivity SaZ)

  - MTBF, MTTR

  - Prestoje

  - Nákladovosť SaZ, agregátov

  - Výkony pracovníkov údržby

 

Prázdny

Máte otázku ?

Kontaktná osoba: Ing. Dávid Krehel

Prázdny

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny