Prázdny

ELEKTROTECHNICKÝ PRIEMYSEL

Automatizácia výroby káblových vodičov a eletkrických zariadení

Naša spoločnosť realizuje návrh a dodávku riadiacich systémov výrobných agregátov pre elektrotechnický priemysel, ďalej systémy monitoravania a vyhodnocovania OEE a kvality produkcie a informačný systém údržby.

NAŠE RIEŠENIA

Úspešne zrealizované projekty v ktorých sa uplatnili naše produkty

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny