Meranie a vyhodnocovanie priebehu indukovaného napätia

<Zadajte anotáciu>

Kontaktná osoba k riešeniu:

Ing. Zdenko Hušek, zdenko.husek@mdj.sk, +421 948 376 665

Popis funkcií/riešenia

Program slúži na meranie a vyhodnocovanie priebehu indukovaného napätia.

Pre samotné meranie slúži jedna časť cievky statora, v preddefinovanej vzdialenosti od rotora, pripojenej na analógový vstup „Skrinky rozhrania merania“.

Program je navrhnutý pre chod bez potreby obsluhy a s automatickou komunikáciou s PLC ovládajúcim stanicu. Doba zmerania a vyhodnotenia rotora je maximálne 6 sekúnd.

Vykonané činnosti

 • Programovanie softvéru
 • Výroba a dodanie miestnej skrinky na pripojenie meraní
 • Dodanie hardvéru (počítač s meracou kartou)

POPIS RIEŠENIA

Základné parametre APV:
 • podporovaný OS Windows XP Professional a vyšší
 • program meraní indukovaného napätia sa spúšťa automaticky po nábehu OS Windows a beží bez potreby obsluhy operátorom
 • softvér obsahuje grafické užívateľské rozhranie (GUI) pre vizualizáciu nameraných hodnôt a analýzu nameraného indukovaného napätia testovaného rotora podľa daného typu
 • softvér komunikuje s meracou kartou PCIE-1816 a s jej pomocou získava z PLC diskrétne vstupy/výstupy pre štart merania/posielanie výsledku testu a analógový vstup pre získanie nameraného priebehu indukovaného napätia z technologického procesu. Komunikácia s riadiacim PLC je zabezpečená pomocou digitálnych vstupov/výstupov a pre posielanie aktuálne meraného typu rotora z PLC je komunikácia zabezpečená pomocou RS232
 • softvér zobrazuje získané údaje v tabuľkovej grafickej forme
 • program zabezpečuje archiváciu relevantných údajov v preddefinovanej forme a tiež archiváciu získaných grafov

Maximálna možnosť priameho merania indukovaného napätia, aj s toleranciou merania indukovaného napätia, je ±10V. DI/DO signály sú pri použití „Skrinky pripojenia merania“ 24V.

Základné parametre APV:
 • blok GUI
 • blok komunikácie a priebehov
 • blok analýzy merania
 • blok archivácie údajov
 • softvér zobrazujúci získané údaje v tabuľkovej grafickej forme
 • blok štatistického vyhodnotenia
 • iné funkcionality a náležitosti

Blok konfigurácie umožňuje oprávnenému užívateľovi meniť nastavenia programu:

 • meniť tolerancie maxima a minima indukovaného napätia, rozptyl a tolerancie umiestnenia nulových bodov, nastavovať pracovné doby troch pracovných zmien
 • pridávať nových užívateľov s prístupom do konfigurácie, • meniť jazyk aplikácie
 • zapínať a vypínať ukladanie obrázkov priebehov z dôvodu šetrenia miestom v DB
 • inicializovať DB
 • manuálne nastavovať typ meraného rotora a hodnoty indukovaného napätia

APLIKAČNÉ OBLASTI

 • Meranie kvality magnetizácie rotorov
 • Meranie dodržania správneho postupu zloženia
Veľký podnik (počet zamestnancov > 250)
BSH Drives and Pumps, s.r.o.
  Automobilový priemysel
  Elektrotechnický priemysel
do 10 tis. EUR
  Operátorské pracoviská a vizualizácie
  Meranie a regulácia
  Archivácia výrobných dát

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny