Výroba pracovného stola pre detekciu dielov pre airbag systémy

<Zadajte anotáciu>

Kontaktná osoba k riešeniu:

Michal Semanko, michal.semanko@mdj.sk, +421 905 371 084

Popis funkcií/riešenia

 • Detekcia typu dielu
 • Skenovanie a overenie voči referenčnému modelu
 • Dátový prenos a archivácia dát v databázovom systéme

Vykonané činnosti

 • Strojný dizajn a realizácia
 • Elektro – výroba rozvádzača, elektroinštalácia
 • Programovanie
 • Vizualizácia
 • Testovanie, ladenie a finálna skúška

POPIS RIEŠENIA

Popis procesu

Po vložení dielu do formy stola sa prípravkami na stole overí správnosť osadenia airbag loga a následne sa diel oskenuje a referencia sa odošle do databázy.

Prínosy riešenia
 • eliminácia chýb spôsobených ľudským faktorom
 • zníženie množstva chybných produktov (angl. scraps)
 • archivácia parametrov vyrobených produktov v databázovom systéme

APLIKAČNÉ OBLASTI

 • Čiastočne alebo poloautomatizované pracoviská výrobných liniek
Detail na uchopenie dielu
Detail na uchopenie dielu
Diel s airbag logom
Prázdny
Stredný podnik (počet zamestnancov < 250)
Faurecia Automotive Košice s.r.o.
  Automobilový priemysel
10 - 50 tis. EUR
  Systém kontroly a riadenia
  Operátorské pracoviská a vizualizácie

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny