Integrácia Porsche, VW a AUDI do lakovne

<Zadajte anotáciu>

Kontaktná osoba k riešeniu:

Ing. Zdenko Hušek, zdenko.husek@mdj.sk, +421 948 376 665

Popis funkcií/riešenia

Zistenie typu karosérie pomocou kamerovej kontroly.

Vykonané činnosti

 • Úprava zobrazenia HMI panela
 • Programovanie KUKA robotov
 • Doplnenie nových typov karosérie do robotickej bunky brúsenia
 • Doplnenie nových typov karosérií do Process Simulate
 • Pridanie kamerovej kontroly

POPIS RIEŠENIA

Karoséria vojde do robotickej bunky. Porovná sa typ karosérie z kamerového systému s informáciami z dátového nosiča. Následne roboty začnú automatické brúsenie karosérie. Po skončení cyklu si roboty automaticky vymenia brúsny papier.

APLIKAČNÉ OBLASTI

 • Plne automatizované pracoviská
 • Error-proofing

 

Vizuálna identifikácia karosérií
Identifikačný kamerový systém
Veľký podnik (počet zamestnancov > 250)
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., Bratislava
  Automobilový priemysel
50 - 100 tis. EUR
  Systém kontroly a riadenia
  Robotika
  Kamerové systémy
  Operátorské pracoviská a vizualizácie
  Zber údajov a supervízne riadenie
  Archivácia výrobných dát

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny