Konferencia KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2020 v Brne

Optimalizácia novej technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla v Tepláreň Košice

Príspevok konateľa Ing. Jána Liguša, PhD. „Optimalizácia novej technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla v Tepláreň Košice“ na odbornej konferencii KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2020 v Brne.

Príspevok sa zaoberá implementáciou základných modulov systému MORES (Multifunkčný optimalizovaný a riadiaci energetický systém) pre optimalizáciu novej technológie - kogeneračného zdroja s praktickým nasadením vo výrobných podmienkách Tepláreň Košice. Tepláreň Košice v roku 2019 osadila v rámci projektu 4 ks kogeneračných jednotiek s elektrickým výkonom 4 x 9,375 MWe a tepelným výkonom cca 4 x 8,598 MWt pri teplote výstupnej horúcej vody minimálne 90 C̊ a teplote vratnej vody maximálne 60C̊.

Garantovaný maximálny celkový elektrický výkon je 37,5 MWe. Garantovaný maximálny celkový tepelný výkon je 34,4 MWt. Kogeneračný zdroj v TEKO je tiež dôležitou súčasťou systému Centrálneho zásobovania teplom - SZCT. Centrálne zásobovanie pokrýva viac ako 54% celkovej potreby tepla a zásobuje viac ako 1,8 milióna obyvateľov, čo je viac ako 90% zásobovania obytných domov.

Konečným cieľom optimalizácie výroby je maximalizácia zisku resp. minimalizácia nákladov pri kombinovanej výrobe elektrickej a tepelnej energie.

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk