Nasadenie architektúry historizácie výrobných dát s vysokou dosupnosťou (high availabity) pre pokročilú analýzu a vizualizáciu dát na platforme FT Historian SE

<Zadajte anotáciu>

Kontaktná osoba k riešeniu:

Ing. Jana Ligušová, PhD., jana.ligusova@mdj.sk, +421 905 761 986

Náš zákazník, spoločnosť Precheza a.s. je významným výrobcom a dodávateľom anorganických pigmentov a vyrába oxid titaničitý už viac ako 50 rokov. Precheza vyváža približne 90% svojej produkcie, aby uspokojila celosvetový dopyt po tejto základnej chemikálii, pričom sa zaviazala dodržiavať celosvetovo uznávané normy v oblasti systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kvality, ochrany životného prostredia a energetického manažmentu. Aby zostala konzistentná s týmito štandardmi, Precheza sa spolieha na robustnú správu dát a procesy analýzy, ktoré podporujú prevádzkovú efektivitu a bezpečnosť závodu. vylepšuje závod bezpečnosť a produktivitu.

Naša spoločnosť M-D-J, spol. s r.o. (Rockwell Automation Recognized System integrator) v súčinnosti s interným IT tímom Precheza doviedla do úspešného konca projekt návrhu a implementácie architekúry historizácie výrobných dát na platforme FT Historian SE s vysokou dostupnosťou, kde boli nasadené redundatné failover FTH Interfaces a collective FTH Data Archive). Historizačná platforma FT Historian SE zabezpečuje v tejto implementácii dostupnosť výrobných údajov pre používateľov aj v prípade zlyhania hlavného servera. Zároveň je v takejto redundantnej architekúre možné operačné systémy jednotlivých serverov servisovať/updatovať počas prevádzky bez rizika straty výrobných dát. Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s nasadzovaním takýchto náročných riešení a sme schopní flexibilne prispôsobiť celkový návrh architekúry existujúcemu stavu a špecifickým požiadavkám zákazníka z pohľadu bezpečnosti a vysokej dostupnosti zberu dát.

Túto historizačnú platformu na báze FT Historian SE od Rockwell Automation v súčasnosti prevádzkuje a udržiava zákazník, spoločnosť Precheza. Administrátori tejto platformy ako aj jej používatelia oceňujú otvorenosť systému a jednoduchosť integrácie údajov z rôznych zdrojov, čo im umožňuje spravovať danú architektúru zberu výrobných dát interne bez toho, aby boli silne závislí na našej podpore.

Najväčší prínos pre Prechezu bol však v tom, že dokáže využívať svoje výrobné dáta. Operátori majú teraz prístup k množstvu funkcií, ktoré im pomáhajú organizovať analýzy a vizualizácia výrobných procesov. Toto umožňuje používateľom získať oveľa hlbší prehľad o stave produkcie a ponúka vynikajúce možnosti reportovania.

 

Veľký podnik (počet zamestnancov > 250)
Precheza a.s., Přerov, Česká republika
    Chemický priemysel
10 - 50 tis. EUR
    Archivácia výrobných dát
    Zber údajov a supervízne riadenie

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny