Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo spaľovne odpadov termovalorizátora, linky kotla 1

<Zadajte anotáciu>

Kontaktná osoba k riešeniu:

Ing. Ján Liguš, PhD., jan.ligus@mdj.sk, +421 905 622 376

Popis funkcií/riešeni

Čistenie spalín vznikajúcich pri energetickom využití odpadu - opatrenia sústredené na vlastný spaľovací proces, ktorého optimalizáciou sa rapídne zníži koncentrácia škodlivín typu CO, TOC a NOx vo fáze ich vzniku.

Projekt rieši elektroinštaláciu pre jednotlivé elektrické zariadenia technologických častí filtra kotla K1 z novej elektrorozvodne filtra K1.

Vykonané činnosti

 • Analýza a projektovanie elektro časti na kľúč
 • Programovanie
 • Vizualizácia
 • Meranie a regulácia (MaR)
 • Automatizované monitorovacie a riadiace systémy a elektrická požiarna signalizácia (AMS a EPS)

POPIS RIEŠENIA

Súbor technológií pre čistenie spalín, ktoré majú znížiť alebo obmedziť tvorbu sledovaných škodlivín. Tieto primárne opatrenia sú sústredené na vlastný spaľovací proces, ktorého optimalizáciou je možné podstatne znížiť koncentrácie škodlivín typu CO, TOC a NOx vo fáze ich vzniku. Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky K1 je zameraná aj na sekundárne opatrenia, t.j. na modernizáciu zariadenia a zlepšenie účinnosti zariadenia na čistenie spalín.

Navrhnutá technológia pre čistenie spalín linky K1 umožňuje:

 • dosiahnutie koncentrácií sledovaných polutantov podľa požadovaných zákonných ekologických a emisných limitov (sú použité dva typy sorbentov – NaHCO3 a Ca(OH)2)
 • možnosť prepojenia spalín z linky K1 do zariadenia na čistenie spalín linky K2 a naopak (nie súčasne)
 • by-pass celej technológie v prípade krátkodobej poruchy alebo pri nábehu

APLIKAČNÉ OBLASTI

 • Ekologizácia v energetike - zníženie emisií CO, TOC a NOx vo fáze ich vzniku
 • Energetické systémy
 • Spaľovne
 • Kotle pre komunálny odpad

SCHÉMA

Snímka z operátorského pracoviska – hlavná obrazovka

Vybrané fotografie zo stavby

Veľký podnik (počet zamestnancov > 250)
KOSIT a.s.
  Energetický priemysel
  Hutnícky priemysel
  Strojárenský priemysel
  Chemický priemysel
  Letecký a kozmický priemysel
  Veda a výskum
Nad 500 tis. EUR
  Meranie a regulácia
  Systém kontroly a riadenia
  Operátorské pracoviská a vizualizácie
  Zber údajov a supervízne riadenie
  Archivácia výrobných dát

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny