Prázdny

ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

Optimalizácia výroby elektrickej a tepelnej energie integrujúca konvenčné a obnoviteľné zdroje energií

 

Spoločnosť M-D-J už desiatky rokov dodáva riešenia riadiacich a optimalizačných systémov, vizualizačné systémy, systémy zberu dát a monitorovania práve do segmentu energetického priemyslu. Zmeny v energetickej politike, prísne normy a celý rad ďalších komplexných požiadaviek kladie dôraz na maximálne využitie obnoviteľných zdrojov energií v priemyselných podnikoch, z ktorých mnohé v súčasnosti disponujú heterogénnymi zdrojmi energií. Naša spoločnosť poskytuje riešenia integrujúce tieto heterogénne zdroje energií pre efektívne rozvrhovanie výroby energií v energetických agregátoch a možnosti akumulácie energie a jej následného využívania.

NAŠE RIEŠENIA

Úspešne zrealizované projekty v ktorých sa uplatnili naše produkty

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny