Prázdny

HUTNÍCKÝ PRIEMYSEL

Automatizácia skladov s využitím RFID, riadiace systémy, frekvenčné meniče

Jeden z hlavných ťahúňov priemyslu, nielen na Slovensku a to aj napriek turbulentným zmenám cien ocele. V tomto segmente naša spoločnosť dodáva v rámci výstavieb a rekonštrukcií technologických celkov elekto-projekčné a elektro-montážne práce, dodávky MaR, riadiacich a regulačných systémov, frekvenčných meničov, systémov informatizácie skladového hospodárstva s využitím RFID technológie, robotických pracovísk ako aj automatické systémy pre odisťovanie a zaisťovanie otyčených anódových blokov na transportných paletách pri výrobe hliníka.

NAŠE RIEŠENIA

Úspešne zrealizované projekty v ktorých sa uplatnili naše produkty

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny