Prázdny

CHEMICKÝ  PRIEMYSEL

Automatizácia výroby špeciálnych fólií pre elektrotechnický priemysel, automatizácia výroby pneumatík, automatizované systémy čističiek odpadových vôd

Spoločnosť M-D-J si našla uplatnenie aj v tomto segmente, najme v oblasti dodávky celého riadiaceho a vizualizačného systému metalickej linky pre výrobu špeciálnych fólií pre elektrotechnický priemysel, ďalej automatizácia agregátov pre výrobu pneumatík a v neposlednom rade aj dodávky riadiacich a vizualizačných systémov pre čističky odpadových vôd.

NAŠE RIEŠENIA

Úspešne zrealizované projekty v ktorých sa uplatnili naše produkty

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny