Prázdny

STROJÁRSKY PRIEMYSEL

Robotické montážne pracoviská, automatické systémy skrutkovania a nanášania mazania, zber dát pre monitorovanie výrobného procesu

Segment strojárskeho priemyslu využíva vo veľkej miere procesy obrábania kovov, zvárania kovov pre výrobu konštrukcíí, vagónov a podobne. Naša spoločnosť v minulosti dodávala robotické pracovné stanice pre autoamtickú montáž ložísk do reduktorov, pracovné stanice pre automatické skrutkovanie a systémy nanášania mazania, systémy monitorovania obrávania kovov na CNC strojoch ako aj systémy centrálneho zberu dát pre účely online vyhodnocovania OEE

NAŠE RIEŠENIA

Úspešne zrealizované projekty v ktorých sa uplatnili naše produkty

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny