Prázdny

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Robotické stanice, montážne linky, kamerové inšpekčné systémy, systémy dosledovateľnosti (traceability) výrobného procesu

Na Slovensku je automobilový priemysel jeden z hlavných pilierov ekonomiky a zásadne sa podieľa na priemyselnej výrobe a exporte. Rozvoj automobilového priemyslu podnietil potrebu automatizácie výroby, logistiky, kvality a ďalších operácií súvisiacich s výrobou pri vysokých požiadavkach na kvalitu a spoľahlivosť pri takmer nepretržitej prevádzke. Naše riešenia šité na mieru nachádzajú široké uplatnenie v aplikáciách od automatickej identifikácie komponentov, kontroly procesu montáže, dodávky montážnych liniek, kamerovej kontroly a detekcii kvality, dosledovateľnosti pôvodu (traceability) s využitím OCR, DMC a iných identifikátorov.

NAŠE RIEŠENIA

Úspešne zrealizované projekty v ktorých sa uplatnili naše produkty

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny